Compliance als strategische prioriteit voor bureaus

Whitepaper met handvatten op weg naar oplossingen

Het kabinet wil werkgeverschap aantrekkelijker maken en tijdelijke contracten en driehoeksrelaties beter reguleren. Er gaat daarom veel veranderen voor ondernemers in de sector ‘driehoeksarbeidsrelaties en zzp’. Ondertussen is compliance een strategisch onderwerp geworden. 

Terwijl ambiguïteit over een bedrijfsmodel voorheen nog bewegingsvrijheid met zich meebracht, is keuzes maken nu onontkoombaar om te voldoen aan wet- en regelgeving. Vooral midden- en kleinbedrijven hebben daar moeite mee. Werknemers op tactisch en operationeel niveau voelen de noodzaak en zoeken manieren om deze urgentie over te brengen op de directie. Dit document kan daarbij helpen. 
 

In dit whitepaper geven wij een overzicht van de veranderingen. Onder het motto “hoe (kan het) wel?” analyseren we hoe ondernemingen in deze sector hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen.